Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.dh-finance.nl


Informatie op deze website


We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.


Cookiebeleid


Bij het gebruik van onze website kan door ons en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag. Cookies zijn nodig om onze website goed te laten functioneren.


Prijzen


Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van het bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.


Gegevens


Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van jouw gegevens is bovendien onze privacyverklaring  van toepassing.


Intellectueel eigendomsrecht


Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. DH finance is rechthebbende van deze content, althans wij hebben een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de social media buttons die op deze website beschikbaar zijn gesteld.
Voor enig ander gebruik graag vooraf contact opnemen.


Derden


Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch zijn wij aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die wij op deze website tonen.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.


Reclame en sponsoring


Op deze website wordt soms gebruik gemaakt van sponsoring, affiliate marketing en reclame voor derden. Voor deze content hebben wij een gratis product of dienst ontvangen, hebben we een vergoeding ontvangen of maken we kans op een vergoeding (affiliate links) of hebben we een korting ontvangen.

Deze content is te herkennen aan een van de volgende zinssneden of woorden:

  • (aff.) achter een affiliate link
  • Deze blogpost is tot stand gekomen in samenwerking met
  • Deze producten heb ik gekregen van
  • Ik mocht deze producten reviewen van


Notice and take down


Tref je onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij je vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen. Je kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar je de onrechtmatige content hebt aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Je naam en contactgegevens


Indien de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na je melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en je daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met je op voor meer informatie.


Wijzigingen


De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.


Contact


Deze website is van DH finance, ingeschreven bij de KvK onder nummer 17189981.

Bij vragen of een notice and take down melding kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar team@dh-finance.nl.DH finance
Loopkantstraat 25
5405 AC Uden
Mail: team@dh-finance.nl